این روزها در مدرسه غوغاست.درخت ها روزانه تغییر می کنند و زمین هر روز سبزتر و رنگین تر می‌شود.قمری و زاغی  لانه می سازند و کبک ها با آواز زیبایشان به مدرسه نزدیک می شوند.درخت زرشک تنومند که سبزی برگها و زردی گلهایش زیبایی خاصی به اطراف خودش داده است، مامن گروهی از پرندگان مهاجر شده که برای اولین بار به مدرسه آمده اند. گنجشک ها که در تمام طول سال منجمله زمستان سرد همراه ما و همراه مدرسه بودند این روزها حال و هوای متفاوتی دارند . عقاب ها و شاهین ها دایم می چرخند تا شاید طعمه ای به چنگ آورند. جوجه کبوترهای سال گذشته کبوتر شده اند و شروع به تخم گذاری کرده اند.غاز مادر برای اولین بار روی تخم هایش خوابیده تا جوجه هایش را به مدرسه و کودکان مدرسه هدیه کند.اولین مرغ کرچ شده و او هم تصمیم دارد تعدادی جوجه به جمع خودشان اضافه کند.بهاری و ساری (گوسفندان مدرسه) بزودی صاحب بره ای زیبا می شوند و خرگوش ها و اردک هاو گروه مرغ و خروس ها و فندق و۰۰۰
همه دست به دست هم داده اند تا به ما و کودکانمان بیاموزند نتیجه سختی و صبوری روزهای زمستان را، چگونگی زایش زمین و روییدن گیاهان و شکفتن گلها، جوجه های رنگارنگ و  همزیستی و با هم بودن در حین تفاوت ها را۰ 

مدرسه طبیعت دماوند-شریف فدایی
Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *