ز بخت خوش روزگار، چند سالیست که دوستانی موسیقیدان گرد هم جمع شده اند تا حال و هوای تازه ای به بعد آموزشی و شنیداری  موسیقی کودک بدهند. گروه “آدمک” در سال ۱۳۹۰ با هدف گسترش آگاهی و بسترسازی مناسب برای افزایش مهارتهای مربیان موسیقی فعالیت خویش را آغاز نمود. گروه آدمک همچنین در زمینه تولید موسیقی کودک مبادرت به ایجاد تجربه ای هدفمند، مفید و دلپذیر برای کودکان نموده است۰
نقطه قوت این گروه و نگرششان  تنها در آنچه در  بالا ذکر شد نیست. توجه ویژه آنها به محیطهای طبیعی و موضوعات طبیعت محور،  موسیقی آنها را در بستری نوین قرار داده و موضوع اهمیت طبیعت در رشد کودک را پررنگ تر میکند۰ 
آلبوم موسیقی “در مزرعه” ماحصل چنین نگرشی در تولید موسیقی کودک است. این آلبوم  قسمتی از مجموعه ای بزرگترِو  در حال شکل گیریست۰
مدرسه طبیعت دماوند ضمن دعوت از حمایت از این نوع موسیقی، شما را دعوت به شنیدن برخی از قطعات این آلبوم از طریق وبسایت رسمی گروه آدمک میکند۰

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *