مدرسه طبیعت دماوند پذیرای کودکان ۳تا ۱۲ سال و ۱ تا ۳ سال، در کلیه روزهای هفته منجمله پنج شنبه و جمعه میباشد۰
تلفن
۰۲۱۲۲۷۳۲۱۲۳
۰۹۱۲۱۳۹۹۰۳۱
۰۹۱۲۲۵۰۶۵۱۷

آدرس ما

جاده فیروزکوه، ۲ کیلومتر بعد از گیلاوند،جاده وادان-کیلان،بعد از شهرک صنعتی، جنب روستای محمودیه ،خیابان بلوط، یک کیلومتر داخل جاده سفیدخانی

email: info@damavand-ns.com
Instagram: damavand_nature_school
Telegram: damavandnaturesc