در رسانه ها

از زمان آغاز به کار مدرسه طبیعت تا کنون، کنشگران و خبرنگاران زیادی به مدرسه آمده اند تا از نزدیک با فعالیتهای ما و تجربه کودکان و والدینشان آشنا شوند. این صفحه گوشه ای از مستندات انتشار یافته در رسانه ها را در بر دارد۰ 

A. logo arman5 e
 گفتگوی  گروه بردار(بنیاد راهبری دانش اجتماعی امروز) با اشرف امینی، میر مدرسه طبیعت دماوند حول موضوع مدارس طبیعت و کار آفرینی – بخش اول

 گفتگوی  گروه بردار(بنیاد راهبری دانش اجتماعی امروز) با اشرف امینی، میر مدرسه طبیعت دماوند حول موضوع مدارس طبیعت و کار آفرینی – بخش دوم

گفتگو اشرف امینی با هفته نامه دوچرخه ضمیمه همشهری  
با مدرسه طبیعت، دنیا را به کودکان بدهیم، تا دنیا دوستی
را درک کند
گزارش لیزنا از مدرسه طبیعت دماوند
مدارس طبیعت، فرصتی برای افزایش تجربه، کشف و تخیل کودکان
گزارش ایسنا از مدرسه طبیعت دماوند
مدرسه طبیعت، عشق و زندگی را به کودکان می آموزد
گفتگوی سپیدار با موسسان مدرسه طبیعت دماوند
من و خرگوش و درخت همکلاسی هستیم
گزارش همشهری بچه ها از مدرسه طبیعت دماوند
حیاطی که از جنس حیاط است
گزارش وقایع اتفاقیه از مدرسه طبیعت دماوند
مدرسه طبیعت دماوند، محیطی منحصر به فرد برای حضور دانش آموزان تهران
گزارش تارود از مدرسه طبیعت دماوند